een groep van vrije amateurfotografen in en rond Nijmegen    Wat doen we dan?


Activiteiten:      

In ongeveer de helft van onze bijeenkomsten bekijken en bespreken we elkaars fotowerk. Daarbij staat creativiteit en het beeld voorop. Een paar keer per jaar vindt, na een inleiding over een specifieke fototechniek, een praktische oefenavond plaats.
We onderhouden ook contacten met andere fotoclubs in de omgeving en wisselen ervaringen uit. Soms wordt een bondscollectie bekeken en besproken of wordt een gerenommeerd fotograaf uitgenodigd om een fotolezing te houden en over zijn werk en aanpak te praten.

 

En verder:      

Van tijd tot tijd worden we uitgenodigd om met een deputatie ons werk bij andere fotogroepen te laten zien. Bovendien nemen we samen met hen deel aan bondsactiviteiten. Voorbeelden hiervan zijn Foto Individueel en de Bilderbergavond, waar topfotografen van de Fotobond of beroepsfotografen het door ons meegebrachte werk bespreken. En verder trekken we er regelmatig met elkaar op uit om ergens te fotograferen.
Eens in de zoveel tijd organiseren we een foto-expositie. Voorbeelden daarvan zijn expo's in de MFA (Ewijk) en het Gemeentehuis van Beuningen. Ook exposeerden we in de Notre Dame des Arts te Ubbergen.

 

Methoden:      

We fotograferen allemaal met digitale camera's in kleur. Op de PC zetten we dit kleurenbeeld soms om in zwart-wit.
Elke oorspronkelijke opname wordt even nabewerkt, vaak slechts minimaal (rechtzetten, helderheid en contrast bijstellen enz.), soms heftiger (bijvoorbeeld bij HDR). We helpen elkaar daarbij, onderling (bij elkaar thuis) en in groepsverband.
Heel af en toe is er nog een lid met analoge fotografie bezig.

 

Onderwerpen:       We zijn breed in de keuze van onze fotografische onderwerpen. Creativiteit van de opname en confrontatie van het fotobeeld vinden wij belangrijk. Onze foto´s vertonen dan ook een grote verscheidenheid van inhoud, opnametechniek en compositie.
In de bijeenkomsten van de fotogroep stimuleren we elkaar om dieper op een onderwerp in te gaan (thematisch werken) of een eigen richting te kiezen.