een groep van vrije amateurfotografen in en rond Nijmegen    FGE in kort bestek


Vereniging:       Fotogroep Ewijk (FGE) is een vereniging van amateur fotografen in en rond Nijmegen. Ze is opgericht in 1983 en maakt deel uit van de Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen, kortweg de Fotobond.

 

Doel:       Door ons fotowerk aan elkaar te laten zien en samen te bespreken willen we elkaar prikkelen om te komen tot betere foto's en perfecte afdrukken. Ook de nabewerking hoort daar bij.
Dit willen we bereiken in een voor ieder prettige sfeer. Zo stimuleren we elkaar en dat draagt bij aan het saamhorigheidsgevoel in onze vereniging.

 

Leden:       De fotogroep heeft met zoŽn 20-25 leden een prettige omvang.
Wij kennen een gevarieerd niveau op fotogebied. Voor ons lidmaatschap hoef je dus echt geen 'professional' te zijn. Maar verwacht van ons geen primaire fotoopleiding.
Enige basiskennis van fotografie vinden wij namelijk wel van belang naast de wens tot verdere ontwikkeling.
En daar helpen wij je graag bij.

 

Kosten:       De contributie is € 65,-- per jaar. Daarvoor ben je tegelijk lid van de Fotobond.

 

Bijeenkomsten:       Jaarlijks komen we zoŽn 20 keer bij elkaar voor fotobespreking, doe-activiteiten en fotografische ontwikkeling. Dat gebeurt om de 2 à 3 weken op donderdagavond in de MFA 't Hart van Ewijk.
Bovendien trekken we er een aantal keren per jaar samen op uit: om ergens te fotograferen of om een foto-expositie of fotomuseum te bezoeken.
Tijdens de zomervakantie zijn er geen bijeenkomsten.

 

Onderwerpen:       Onze fotografische onderwerpen lopen nogal uiteen: de mens in zijn leef- en werkomgeving, portretten, landschappen, stadstafereeltjes, macro enz. We zitten niet vast in een bepaalde richting. Het belangrijkste is, dat een foto de kijker iets zegt en getuigt van een zekere creativiteit. Wij willen foto's maken met inhoud, foto's die er toe doen.

 

Diversiteit:       Tijdens de bijeenkomsten stimuleren we elkaar eigen onderwerpen en/of een eigen richting te kiezen. Sommigen van ons hebben in de loop der jaren een herkenbare eigen stijl of visie ontwikkeld.